VÄLKOMMEN TILL STRANDAKYRKAN!
Vi vill göra Jesus känd, trodd och älskad genom att vara en öppen församling byggd på bön, varm gemenskap och social omsorg.
VÄLKOMMEN TILL STRANDAKYRKAN!
Vi vill göra Jesus känd, trodd och älskad genom att vara en öppen församling byggd på bön, varm gemenskap och social omsorg.

Välkommen till Strandakyrkan!

Vi är en kristen ekumenisk församling mitt i köpingen i Mönsterås, som vill finnas till för vår omgivning.

Vi vill göra Jesus känd, trodd och älskad genom att vara en öppen församling byggd på̊ bön, varm gemenskap och social omsorg. Vi vill också vara en församling som är relevant i vår tid. En församling som finns till för människor i alla åldrar och livssituationer, barn, unga och de mest utsatta i samhället.

Vi arbetar också för att vara en församling där varje individ känner sig trygg och bekräftad, där vi ser och bygger upp varandra. En församling där det ges utrymme för omvändelse och förlåtelse, glädje och sorg.

Strandakyrkan är ansluten till Pingst - fria församlingar i samverkan och Equmeniakyrkan.

 

Gudstjänst

Kompisdag

Comedå

Bibelsamtal & Nattvard

Söndagsskola

Samtal

Kontakt

Strandakyrkan

Kuggåsvägen 1
38333 Mönsterås

Telefon pastor: 070-145 86 88
E-post pastor & föreståndare: josue@strandakyrkan.se
Epost barn & familj: hannasara@strandakyrkan.se
Epost ordförande: andersson.j.henrik73@gmail.com