Kontakt

Josué Leones

Pastor och föreståndare
josue@strandakyrkan.se
Tel. 070-145 86 88

Hanna-Sara Leones

Barn- och familjepastor 
hannasara@strandakyrkan.se
Tel. 070-145 06 98

Henrik Andersson