Söndagsskola

Söndagsskolan är för dig som är 4-12 år. Vi möts varannan söndag kl. 10:00, ojämna veckor, i samband med gudstjänsten. Vi börjar med att vara med en stund i gudstjänsten, sedan går vi ner till vår storsamling. Därefter delar vi upp oss i lilla gruppen fr. 4 år, och stora gruppen för mellanstadiet.

Vi använder oss av Skatten och får upptäcka just skatten i bibelberättelserna och livet med Gud. Vi brukar lära oss om någon bibelberättelse, vad det betyder för oss idag, och pyssla eller leka något.

VÄLKOMMEN!

Vid frågor, kontakta: Hanna-Sara Leones, barn- o familjepastor

 

Gudstjänst

Kompisdag

Comedå

Bibelsamtal & Nattvard

Söndagsskola

Samtal