Kompisdag

Några gånger per termin träffas vi, barn i låg- o mellanstadieåldern, för en aktivitet. Det kan vara allt från grill i skogen till pyssel, tv-spel och lekar.

Lördagar kl. 10-12. Se kalendern för aktuella datum.

VÄLKOMMEN!

Vid frågor, kontakta: Hanna-Sara Leones, barn- o familjepastor

 

Gudstjänst

Kompisdag

Comedå

Bibelsamtal & Nattvard

Söndagsskola

Samtal