Bibelsamtal & Nattvard

Vi vill ge utrymme en kväll mitt i veckan för dig att upptäcka och fördjupa dig i Bibelns ord, och ge tid för stillhet och möte med Gud i en nattvardsandakt.

För aktuella datum under terminen, se kalendern. 

18:00 Bibelsamtal
19:00 Nattvardsandakt.

Du väljer själv om du kommer till en eller till båda samlingarna.

VÄLKOMMEN!

Vid frågor, kontakta: Josué Leones, pastor o föreståndare

Gudstjänst

Kompisdag

Comedå

Bibelsamtal & Nattvard

Söndagsskola

Samtal