Samtal

Behöver du någon att prata med? Våra pastorer finns till för dig. Vi brukar benämna det som själavård eller andlig vägledning.

Själavården är just vad det låter som, vård av själen. Det kan handla om oro, längtan, svårigheter och sår ifrån livet. Själavård är ett samtal där du får lyfta allt det som pågår i livet.

Andlig vägledning är ett tillfälle att få prata om och utvecklas i din personliga relation till Gud. Att få bolla tankar om Gudsbild och livet med Gud med någon av oss pastorer och i Jesu närvaro.

Alla samtal är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Kontakt >

Gudstjänst

Kompisdag

Comedå

Bibelsamtal & Nattvard

Söndagsskola

Samtal