Gudstjänst

Gudstjänsten är vår centrala mötesplats för alla åldrar. Den innebär ett möte mellan Gud och människor. Gudstjänsten har alltid moment som sång och musik för lovsång och uppbyggelse, predikan och bön.

Varje söndag möts vi till gudstjänst kl. 10:00, med undantag för en gång i månaden kl. 16:00.

Gudstjänsten är alltid offentlig och öppen för alla, oavsett om det är för första gången eller en av många gånger. 

Se kalendern för aktuella gudstjänster.

 

Gudstjänst

Kompisdag

Comedå

Bibelsamtal & Nattvard

Söndagsskola

Samtal