Vad vi tror

Vi är en församling på väg. Som församling och som individer är vi alltid på väg, utvecklas och får växa.

Församlingen består av olika människor som har ett gemensamt: vår tro på Jesus Kristus som Guds son och frälsare. Med den världsvida allmänna kyrkan bekänner vi en enda Gud - Fadern, Sonen och den heliga Anden. Bekännelsen är grundad i Guds Ord, så som det är givet i Bibeln och är sammanfattad i den apostoliska och nicenska trosbekännelsen.

Vill du läsa mer om vad vi tror kan du läsa vår församlingsordning Färdriktning >.