Gudstjänst med nattvard - Andra advent

Datum
10 dec 10:00

Beskrivning

Josué Leones predikar. Söndagsskolan har sin terminsavslutning.